โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาพร้อมจัดการเรียนการสอน "ในรูปแบบเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต"